درباره ارز افزون بیشتر بدانید!

آکادمی ارز افزون با این عنوان فعالیت خودش رو در سال ۹۹ آغاز کرد اما تیم ما فعالیت خودش رو با نام ارزمجانی از سال ۹۵ آغاز کرد
در این سال ها به همراه اعضا با باور به این شعار تیم چند هزار نفرمون که سود دسته جمعیش قشنگه سود های زیادی کسب کردیم و حالا هدف ارزافزون افزایش دانش و آگاهی شما ارزافزونان عزیز در حوزه بازار های مالی و ارائه شغل دوم اما با درآمد اول به شما عزیزان است.
آرزومندیم با ارائه محتوای بی نظیر در سطح کشور یار و همراه شما در راه درآمد روزافزون و چند برابری شما و آینده روشنتان باشیم

دوره های آموزشی ارز افزون

آیندتو بساز